Tag - phan hoi

NHỮNG ĐỘNG LỰC CỦA SPIRIT FASHION ĐẾN TỪ PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

Mỗi một thương hiệu nào cũng sẽ cần đi qua những giai đoạn cố gắng khác nhau. Trên con đường ấy có những áp lực và niềm vui nhất định, do đó Spirit cố gắng làm cho những giai đoạn trở nên tích cực hơn bằng cách lắng nghe...